SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

TOPOQRAF

GeoProbe

- ediləcək nöqtələri müəyyən etmək;
- GPS və GNSS qəbulediciləri vasitəsilə işləmək bacarığı;
- Topoqrafiya-geodeziya işlərinin planlaşdırılması və təşkili
- İstehsalatın geodezik işlər üzrə hazırlığını və texniki cəhətdən yenidən qurulmasını, xammala, materiala, əmək sərfinə qənaət, məhsulun, işlərin (xidmətlərin) keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını təmin edə biləcək istehsal rejimini təşkil etmək.
- Topogeodeziya işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə tədbirlər cədvəlinin və çöl...