SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "CETA Languages "'s vacancies are shown.

OFIS MENECERI

CETA Languages

- İşgüzar yazışmaların aparılması
- İşlərin müvafiq qaydada təşkili və icrası
- Sənədlərin qeydiyyatı, şirkətə daxil olan və şirkətdən göndərilən məktubların qeydiyyatı