SEARCH RESULTS: 2 VACANCIES

Only "VDesign"'s vacancies are shown.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

VDesign

- Компетентное вежливое обслуживание посетителей в торговом зале
- Предоставление грамотных консультаций по любым вопросам, касающимся продукции и совершения покупки
- Создание комфортных условий для выбора товара
- Подсчет стоимости покупки, сопровождение покупателя к кассе, объяснение условий гарантийного обслуживания
- Предпродажная подготовка товара: распаковка, проверка количества продукции, соответствие наименованию, осмотр на наличие брака, маркировка
- Подготовка к работе...

TIKIŞÇI-DƏRZI

VDesign

Tikişin tiplərini; məhsulların assortimentini;
- Xidmət göstərən maşınların konstruktiv xüsusiyyətlərini
- Əməyin mühafizəsi, istehsalat sanitariyası, texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək
- Müxtəlif materiallardan geyim məhsullarının tikilişi üçün xüsusən mürəkkəb əməliyyatların maşın və ya əllə yerinə yetirilməsi
- Xidmət göstərən avadanlığın işində ortaya çıxan nöqsanların aradan qaldırılması

Əlaqə telefonları: (012) 514-46-20;
mob.: (051)...