SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "AzPrint"'s vacancies are shown.

İSTEHSALAT MÜDIRI

AzPrint

- İstehsalatın ümumi idarəetməsinin həyata keçirlməsi
- İstehsalatda keyfiyyət standartlarını və təhlükəsizlik qaydalarının planlaşdırılması və təmin edilməsi
- İstehsalat üzrə istehsalat texnologiyası sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiq edilməsi üçün təkliflər verilməsi
- İstehsalatda olan avadanlıqların vaxtında sazlanması və düzgün istismarını, onların qrafik üzrə təmirini, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin yaradılmasının təmin edilməsi
- İstehsalata daxil olan...