SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "IKTex MMC"'s vacancies are shown.

MÜHƏNDIS-ELEKTRONÇU

IKTex MMC

- Mühəndis Elektronçu vəzifəsinə tələb olunan biliklər
- Xüsusi tip avadalıqların, plataların, qurğuların istifadəsi zamanı ortaya çıxan problemlərin həlli və nasaz avadanlıqları təmiri üçün texniki biliyə, təcrübəyə və qabiliyyətə malik olmalı
- Kompüter və mobil cihazlar (Android, iOS və s.) haqqında nəzəri və praktiki biliklərin olması
- Elektron avadanlıqlarının texniki vəziyyətinin yoxlanılması, onlara profilaktik baxış və cari təmirin aparılması, avadanlığın əsaslı təmirdən sonra...