SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "Titan Group"'s vacancies are shown.

PLANLAMA VƏ KEYFIYYƏTƏ NƏZARƏT ÜZRƏ MÜTƏXƏSSIS

Titan Group

- Sifarişin qəbulundan hazır məhsuladək olan mərhələləri nəzarətdə saxlamaq
- İstehsal planı hesabatlarını hazırlamaq.
- Qəbul edilən sifarişlərin vaxtıda və keyfiyyətlə hazırlanması üçün bitmə tarixlərinin müəyyənləşdirilməsi və icrasına nəzarət.
- Uyğunsuzluqlar olduğu təqdirdə hesabat hazırlamaq, tədbirlər müəyyən etmək və müəyyən olunmuş tədbirlərin icrasına nəzarət etmək.
- Ümumi keyfiyyət sisteminin yaradılması, tətbiqi və nəzarət olunması
- Keyfiyyətə nəzarət və istehsal planının...