SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "Group Motors"'s vacancies are shown.

MARKETINQ ÜZRƏ MÜTƏXƏSSIS

Group Motors

- Bazarın imkanlarını araşdırmaq və onların nəticələrini təhlil etmək
- Təşkilatın marketinq konsepsiyasını daim təhlil etmək və dəyişən bazar mühitinə uygunluğunu yoxlamaq
- Təşkilatın dövri marketinq məqsədlərini müəyyən etmək, marketinq planlarını tərtib etmək, eləcə də müvafiq siyasət və prosedurlarını müəyyənləşdirmək, təhlil etmək
- Yaranma məqsədləri, bazarın xüsusiyyətləri haqqında məlumat, eləcə də dəyər və qiymət artımı amillərı əsasında marketinq strategiyasını müəyyən etmək,...