SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only ""Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC"'s vacancies are shown.

MALIYYƏ HESABATLARI ŞÖBƏSININ MÜDIRI

"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC

- Cəmiyyət və onun törəmə müəssisələri üzrə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq maliyyə uçotunu aparmaq və maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı maliyyə siyasətini hazırlamaq, maliyyə siyasətinin müntəzəm olaraq yenilənməsi üçün təkliflər vermək və icrasına nəzarəti həyata keçirmək
- Cəmiyyət və zəruri olduqda onun törəmə müəssisələri üzrə vahid Hesablar Planını və ona uyğun olaraq standart müxabirləşmələrin hazırlanmasını təmin etmək
- Cəmiyyətin...