SEARCH RESULTS: 2 VACANCIES

Only "Grow Audit & Consulting"'s vacancies are shown.

AUDITOR

Grow Audit & Consulting

- Taking part in different stages of Audit projects
- Carrying out financial analysis of company’s historic results and projections, conducting industry research
- Preparing and delivering financial models
- Confirmation of an accurate and complete list of vendors
- Study of the inventory methods used by the client
- Conducting a test of inventory
- Testing of existing processes and controls
- The next stage - drawing up the report, which reflects the results of the work you do,...

MÜHASIB

Grow Audit & Consulting

- Sənədlər və mühasibat yazılışları əsasında vergi və mühasibat hesabatlarının tərtib olunması və qanunvericilikdə müəyyən edilmiş müddət ərzində müvafiq orqanlara göndərilməsini həyata keçirmək
- Vergi hesabatlarının (Sadələşdirilmiş, ƏDV, ÖMV, Mənfəət) hazırlanması və təqdim edilməsi
- DSMF hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi
- Statistika hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi
- Məşğulluq idarəsinə hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi
- Əmək haqqının...