SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "CAN-PA MMC"'s vacancies are shown.

SATIŞ HESABATLARI ÜZRƏ DATA ANALITIK

CAN-PA MMC

- Aylıq və illik satış ilə bağlı analitik hesabatların hazırlanması və birbaşa rəhbərinə təqdim olunması
- Satış dinamikasının mütəmadi izlənməsi və analizlərin aparılması
- Qısa və uzun müddətli satış proqnozlarının hazırlanması və planlaşdırılması
- Riyazi və statistik üsullardan istifadə edərək məlumatların təhlil olunması
- Bazarın vəziyyətinin araşdırılması, məhsul və xidmətlərə olan tələb və təklifin daim öyrənilməsi
- Rəqabət mühitinin təhlil edilməsi
- Böyük şəbəkələrlə...