SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "LAB TEST QSC"'s vacancies are shown.

HÜQÜQŞÜNAS

LAB TEST QSC

- Bütün əqdlərin, o cümlədən beynəlxalq müqavilələri hazırlamaq və sazişlərin hüquqi ekspertizasını həyata keçirərək rəy vermək
- Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
lisenziya və icazələrin alınması üçün tələb olunan sənədlərin hazırlanması,toplanılması
və müvafiq qurumlara müraciət edilməsi
- Təşkilat daxilində qanunvericiliyin və korporativ aktların göstərişlərinə düzgün tətbiq edilməsinə nəzarətdə iştirak etmək
- Hüquqi məsələlərlə bağlı...