SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "OMG-International"'s vacancies are shown.

ANBARDAR

OMG-International

- İnventarların qəbulu, saxlanması və buraxılması üçün anbarın işinə rəhbərlik etmək
- Saxlanılan inventar əşyalarının təhlükəsizliyinin, saxlanma rejimlərinə, mədaxil və məxariclərin emalı və təqdim edilməsi qaydalarına riayət olunmasının təmin edilməsi.
- Anbarda əməyin mühafizəsi normalarına, qaydalarına və təlimatlarına riayət etməklə yükləmə-boşaltma işlərinin təşkili.
- İnventarların inventarlaşdırılmasında iştirak.
- Anbar fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması,...