SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "Veysəloğlu MMC - Ulduz Şokalad Fabriki"'s vacancies are shown.

LABORANT

Veysəloğlu MMC - Ulduz Şokalad Fabriki

- Təlimatlara əsasən xammalların, köməkçi materialların, yarımfabrikatların və hazır məhsulun mövcud standartlara, texniki şərtlərə cavab verməsi üçün və onların keyfiyyətinə laboratoriya nəzarətini tətbiq etmək məqsədi ilə kimyəvi analizləri, fiziki-kimyəvi təcrübələri aparmaq
- Alınan nümunələrin kimyəvi tərkibi müəyyən edildikdən sonra qarşıya çıxan uyğunsuzluqlar barədə müvafiq struktur bölmələri məlumatlandırmaq
- Xammalların, köməkçi materialların, yarımfabrikatların və hazır məhsulun...