SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "VELES QSC"'s vacancies are shown.

SƏTƏM MÜTƏXƏSSISI

VELES QSC

- Əməyin mühafizəsi haqqında normativlərə və standartlara, təhlükəsizlik texnikası qaydalarına və digər normativ sənədlərə riayət olunmasına nəzərat edir
- Xüsusi geyim, ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələrinin saxlanılmasına, verilməsinə və onlardan düzgün istifadə olunmasına nəzarət edir
- SƏTƏMM üzrə təlimatları işləyib hazırlamaq və mütəmadi olaraq işçilərə çatdırmaq
- Yeni işçilərə SƏTƏMM üzrə giriş təlimatını vermək
- Əməyin təhlükəsizliyi ilə bağlı ortaya çıxan məsələlərin...