SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "AZRİB MMC"'s vacancies are shown.

KARGÜZAR

AZRİB MMC

- Kargüzarlıq işlərini təşkil və icra etmək
- Rəhbərliyin imzası tələb olunan sənədlərin qəbul etmək, imzaya təqdim etmək, qeydiyyata almaq və aidiyyatı struktur bölmələrə göndərmək
- Daxil olan və göndərilən sənədlərlə iş aparmaq
- Sənəd dövriyyəsinə nəzarət etmək, düzgün təsnifləşdirmək, qeydə almaq və düzgün arxivləşdirilməsini təmin etmək
- İclasları təşkil etmək və iclas protokollarını tərtib etmək
- PowerPoint-da təqdimatlar hazırlamaq və nümayiş etdirmək
- Qəbul edilən qərarları...