SEARCH RESULTS: 2 VACANCIES

KARGÜZAR-REFERENT

Kontinent İnşaat MMC

- Şirkətdə kargüzarlıq işini təşkil edir və həyata keçirir
- Daxil olan sənədləri qəbul etmək, qeydə almaq, rəhbərliyin dərkənarına təqdim etmək və dərkənara müvafiq surətdə aidiyyati üzrə bölüşdürmək və icraçılara çatdırmaq
- Sənədlərin icra müddətinə nəzarət etmək
- Rəhbərliyin tapşırığına müvafiq olaraq sənədləri icraçılara verir, qeydiyyatlarını rəsmiləşdirir və icrasına nəzarət edir
- Göndərilən sənədlərin qeydiyyatının aprır və yola salır
- Menecment iclaslarının...

SAHƏ ADMINISTRATORU

Premium Transport

- İstehsalat və əmək intizamını pozanlara inzibati cəza verilməsi haqqında təkliflər təqdim edir
- Əməyin mühafizəsi, əmək-icra intizamı, yanğından mühafizə normaları, texniki təhlükəsizlik, sanitar-gigeniya və mülkü-müdafiə qaydalarına riayət etməlidir
- Sahədə (yeməkxana, yataqxana daxil olmaqla) təmizlik işlərinin həyata keçirilməsini təşkil etməli, sanitariya qanunlarına riayət etməlidir
- Fəaliyyətinə həvəslə yanaşmalı, yaradıcı, enerjili, intizamlı təşkilatçılıq nümayiş etdirməli,...