SEARCH RESULTS: 2 VACANCIES

SENIOR IFRS SPECIALIST

Sinteks

- Prepare interim and annual financial statements in accordance with IFRS requirements
- Implement effective organization of the reporting process and monthly closing procedures
- Coperate with external and internal auditors, process inquiries, collect and presentat information
- Provide methodological support to the accounting team in accordance with the requirements of IFRS
- Regularly review the results of IFRS, track and analyze the updates and changes in the Accounting Standards

ANALITIK

Butasat

- Filiallardan daxil olan kredit müraciətlərinin təhlili
- Təhlil olunmuş müraciətlərin təsdiqi
- Filiallar tərəfindən verilmiş kreditlərin analizi və analizlə bağlı hesabatın hazırlanması
- Kredit məhsullarına əlavə və dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
- Kredit portfelinin artırılması yönündə müvafiq təkliflərin verilməsi, tədbirlərin icrası və s.