SEARCH RESULTS: 4 VACANCIES

АНАЛИТИК ПРОБЛЕМНЫХ АКТИВОВ

ОАО БАНК ВТБ (Азербайджан)

- Подготовка аналитических и статистических данных, отчетов и материалов по работе с проблемной задолженностью в программе Excel
- Подготовка презентаций в программе PowerPoint
- Анализ проблемного портфеля
- Расчет бонусов сотрудников Управления проблемных активов
- Рабочий график: 5 дней в неделю, с 09:00 до 18:00

MALIYYƏ MÜDIRI

Təmir Tikinti Təchizat

- Vergi, DSMF, Statistika, Məşğulluq hesabatlarının dəqiq və vaxtlı vaxtında təqdim edilməsini təmin etmək
- Əmək haqqlarının hesablanmasına və verilməsinə nəzarət etmək - Kassa əməliyyatları və bank ödənişlərinin düzgün icra olunmasnı təmin etmək
- Aylıq maliyyə hesabatının bağlanılmasına nəzarət etməsi
- İdarəçilik üçün zəruri olan digər hesabatların hazırlanması
- Rəhbərlik üçün maliyyə təqdimatlarının hazırlanması
- Mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması üçün hədəflərin təyin...

KREDIT RISKLƏRI BÖLMƏSINƏ MÜTƏXƏSSIS

TuranBank

- Kredit risklərin təhlili və minimallaşdırılması üzrə təkliflərin verilməsi
- Kredit portfeli üzrə kəmiyyət və keyfiyyət analizlərin aparılması
- Risk limitlərinin təyin olunması və limitlərə nəzarət
- Vintaj, PD, LGD, Miqrasiya matrixləri və modelləşməsi
- Kredit riskləri ilə bağlı daxil olan sorğuların cavablandırılması
- Bankdaxili prosedurların qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsində iştirak
- Kredit riskləri üzrə hesabatlığın hazırlanmasında iştirak
- Kredit risklərinin...

RISKLƏRIN İDARƏ EDILMƏSI DEPARTAMENTININ DIREKTORU

TuranBank

- Bankın risk siyasətinin və qaydalarının hazırlanması, risklərin idarəedilməs üzrə strategiya və taktikaların inkişaf etdirilməsi
- Risk təhlili metodologiyasının işlənib hazırlanması, idarə edilməsi üsulları metodlarının və risklərin azaldılması üsullarının inkişaf etdirilməsi
- Bankın risk idarəetmə qurumlarının formalaşdırılması, onların səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi
- Risklərin idarə edilməsi üzrə idarəetmə prosedurlarının tətbiqinin düzgünlüyünə, adekvatlığına və tamlığına...