SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

HÜQUQŞÜNAS

"Xalq Həyat" Sığorta şirkəti

- Müvafiq sahədə tətbiq olunan müvafiq prosedurlar və tətbiq olunan praktikalar da daxil olmaqla, hüquqi təhlili aparılması
- Hüquqi məsələləri müəyyənləşdirmək və müvafiq praktik həllər təklif etmək
- Müştəri istəklərini hüquqi siyasət və prosedurlarına uyğunlaşdırmaq
- Müxtəlif məsələlər və ya praktikalar üzrə hüquqi sənədlərin hazırlanması, nəzərdən keçirilməsi, koordinasiyası və yekunlaşdırılması
- Müstəqil qərar qəbul etmək bacarığı və yetkinliyi
- Müstəqil və ya minimal nəzarət ilə...