SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "TuranBank"'s vacancies are shown.

RISKLƏRIN IDARƏ EDILMƏSI DEPARTAMENTI MÜTƏXƏSSIS

TuranBank

- Bankın fəaliyyət istiqamətləri üzrə riskləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və idarəedilməsi istiqamətində təkliflər vermək
- Risk Xəritəsinin hazırlanması prosesinə dəstək vermək
- Kredit portfelini təhlil etmək və müvafiq risklər üzrə təkliflər vermək
- Bankın struktur bölmələrinin fəaliyyətinin qanunvericiliyə, habelə daxili təlimatlara, qaydalara və risk siyasətinə uyğun aparılmasına dair təhllillər aparmaq və təkliflər vermək
- Bankda biznes proseslərinin təşkili və yenidən...