SEARCH RESULTS: 1 VACANCY

Only "Az-Granata MMC"'s vacancies are shown.

MALIYYƏ ANALITIKI

Az-Granata MMC

- Günlük və aylıq satış datalarının təhlili və satış hesabatlarının hazırlanması
- Aylıq istehsal dataları əsasında maya dəyərinin təhlili üçün hesabatların hazırlanması və
kənarlaşmaların müəyyən edilməsi
- Malların marjinallığının hesablanması və təhlil edilməsi
- Aylıq konsolidə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təhlili
- Maliyyə hesabatlarının analizi və maliyyə əmsallarının hesablanması
- Büdcə hesabatlarının hazırlanması və digər şöbələrlə koordinasiya edilməsi
- Büdcə və...