SEARCH RESULTS: 3 VACANCIES

Only ""ATS Soy Processing" MMC"'s vacancies are shown.

OPERATOR (AVTOMATLAŞMIŞ AVADANLIQLAR ÜZRƏ)

"ATS Soy Processing" MMC

Vəzifə öhdəliyi:
- İstehsalata başlamadan öncə qurğu və avadanlıqlara ümumu baxış keçirir, çatışmamazlıqlar haqqında rəhbərliyə məlumat verir, növbəni təhvil-təslim alır;
- Avadanlıqlara texniki qulluq edir, ehtiyac olan hissələri yağlayır, avadanlıq və qurğuların (DT,borular, elevator, seperator və s) təmizliyini edir;
- İdarəetmə panellərindən istifadə etməklə soya paxlasının emal prosesini həyata keçirir, laboratoriya göstəricilərinə əsasən istehsalı tənzimləyir;
- İstehsal prosesi...

ELEKTRIK

"ATS Soy Processing" MMC

- Avadanlığın elektrik sistemlərin, cihazların və komponentlərin müntəzəm olaraq yoxlanılması, profilaktik baxımın aparılması və təmiri;
- Avadanlıq və cihazların quraşdırılmasında iştirak;
- Elektrik avadanlığı və axın xəttinə bağlanmış maşın həmçinin texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsi ilə avadanlığa xidmət göstərilməsinə təmin etmək;
- Avadanlıqların nasazlıqlarını ifadə edən xəta kodların və bu koda görə nasaz elementin tapılmasını həyata keçirmək;
- Əməyin mühafizəsi,...

KhirdalanServices / Other

FƏHLƏ

"ATS Soy Processing" MMC

- İstehsalat sahələrində, anbarlarda yardımçı işləri yerinə yetirilməsi
- Yüklərin boşaldılması və yüklənməsi üçün sadə avadanlıqların və qurğuların qurulması
- Əl ilə və ya nəqliyyat vasitələrindən (əl arabası və başqa qaldırıcı, nəqledici mexanizmlərdən) istifadə etməklə yüklərin yüklənib boşaldılması, daşınması və anbar daxili emalı
- Nəqledici vasitələrdə və anbarda yükün bağlanılması və üstünün örtülməsi. Nəqledici vasitələrin təmizlənməsi və yağlanması
- Sexlərdə və başqa istehsalat...

KhirdalanServices / Worker